Yeni Üyelik Başvurusu

* ile belirtilen alanlar boş bırakılmamalıdır.

*

*

*

*

*

*

Bu İnternet sitesini (Bundan sonra "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu "SİTE”YE üye olarak burada yazılan tüm koşulları kabul etmiş sayılacaksınız. Eğer "SİTE”nin kullanımı ile ilgili iş bu koşulları kabul etmiyorsanız lütfen "SİTE” yi kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. Bu "SİTE" nin sahibi kısaca "OYUNCUFABRIKASI" olarak anılacaktır.

1.2. "SİTE"'da sunulan hizmetler "OYUNCUFABRIKASI" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. "OYUNCUFABRIKASI " bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan her türlü bilgi, form, yazı, resim, video, fotoğraf, ses kaydı -ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere- diğer her türlü sesli ve/ya görsel malzemeyi ve "SİTE” kullanım şartlarını ve koşulları önceden anons etmeden, dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "OYUNCUFABRIKASI" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. İşbu "Site Kullanım Koşulları" 19.Aralık.2008 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve "SİTE” üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, " OYUNCUFABRIKASI" hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2.TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "OYUNCUFABRIKASI" tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ("on-line”) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. "KULLANICI” : "OYUNCUFABRIKASI" "SİTE"sine çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve/ya tüzel kişi.

2.3. "LİNK” : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe ya da başka bir web sitesinden SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. "İÇERİK” : "OYUNCUFABRIKASI" "SİTE"si ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, fotoğraf, video, link, metin, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "HİZMET” : "OYUNCUFABRIKASI” "KULLANICI” larına İnternet üzerinden ya da elektronik ortamda, kişisel özelliklerini ve kendi bilgilerini girme, ekleme, değiştirme ve bu bilgilerin "OYUNCUFABRIKASI” ve "OYUNCUFABRIKASI”nin diğer kurumsal kullanıcıları tarafından gruplandırılması, sınıflandırılması, tasnif edilmesi, raporlanabilmesi; "KULLANICI” ile iletişime geçilebilmesi, haberleşme, vb amaçlarla kullanılabilmesi için gerekli fonksiyonları sağlamayı ifade eder.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. "OYUNCUFABRIKASI”, "SİTE" dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "OYUNCUFABRIKASI”'in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler.

3.3. Kullanıcıların, "SİTE" dahilinde yaptığı her işlem, sağladıkları yanıltıcı bilgiler ve/ya eylemlerindeki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

3.4. "KULLANICI", "SİTE" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "OYUNCUFABRIKASI” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.5. "SİTE" dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "OYUNCUFABRIKASI"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "OYUNCUFABRIKASI” çalışanlarının ve yöneticilerinin, "OYUNCUFABRIKASI” yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "OYUNCUFABRIKASI”, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.6. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "OYUNCUFABRIKASI”nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. "KULLANICI"ların işbu "Site Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "OYUNCUFABRIKASI” nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.7. "KULLANICI"lar, "OYUNCUFABRIKASI”ne "SİTE" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "OYUNCUFABRIKASI”, "KULLANICI"lar tarafından "OYUNCUFABRIKASI”ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.8. "KULLANICI"lar, "SİTE" dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "OYUNCUFABRIKASI”'nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.9. "OYUNCUFABRIKASI”, "SİTE" dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "OYUNCUFABRIKASI”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. "OYUNCUFABRIKASI” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "OYUNCUFABRIKASI” tarafından yapılabilir.

3.10. "KULLANICILAR”, "OYUNCUFABRIKASI”ni üye olmak ve/veya kullanabilmek için sağladıkları bilgilerin güncelleğini temin etmeyi taahhüt etmektedirler. "SİTE”nin işleyişi gereği, "OYUNCUFABRIKASI” ya da diğer "KULLANICILAR” tarafından talep edilebilecek değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

3.11. "KULLANICILAR”, "OYUNCUFABRIKASI”nin "KULLANICILAR”a veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı HİZMETTEKİ herhangi bir değişiklik, askıya alınması veya durdurulmasından dolayı "OYUNCUFABRIKASI” nin bir yükümlülüğünün olmayacağını kabul etmektedirler.

3.12. "SİTE" üzerinden, "OYUNCUFABRIKASI”'nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara "OYUNCUFABRIKASI” tarafından link verilebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "OYUNCUFABRIKASI”'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.13. "OYUNCUFABRIKASI”, "SİTE"' üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" uyarınca, diğer "KULLANICILAR”la ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "OYUNCUFABRIKASI" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de "KULLANICILAR”la, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

3.14. TÜM "KULLANICILAR” "SİTE”yi AŞAĞIDAKİ AMAÇLARA DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK HİZMET EDECEK ŞEKİLDE KULLANMAMAYI AÇIK OLARAK KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMEKTEDİRLER:

3.14.1. Başkalarının hakkında küçük düşürücü, kaba, yanıltıcı, yanlış yönlendirici veya kişilik haklarına saldırıcı tavırlarda bulunmak,

3.14.2. Dini, cinsi, politik, etnik kökene dayalı ya da bölgesel ayrımcılık yapmak,

3.14.3. Yasalarla belirlenen ve genel ahlaka aykırı, sanatsal olmayan her türlü erotik, pornografik içerik yüklemek ve/veya iletmek

3.14.4. 3.şahıslara ait bilgileri, belgeleri, patent ya da kanunlarla korunan her türden fikri ve mülki hakkı ifşa etmek

3.14.5. "SİTE”yi, özgün kullanım amacı dışında herhangi bir ürün ya da hizmetin reklamını yapmak amacıyla kullanmak

3.14.6. "SİTE” "KULLANICI”larına herhangi bir tacizkâr ya da tehtidkâr davranışta bulunmak veya gizlice yaklaşmak

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

KULLANICILARIN HAKLARI

4.1 "KULLANICILAR” kendilerinin sağladıkları, gönderdikleri ya da "SİTE”ye yükledikleri veya "OYUNCUFABRIKASI”ne teslim ettikleri herhangi bir içeriğin bütün patent, ticari marka veya telif haklarını ellerinde bulundurmaktadırlar. Diğer yandan "KULLANICILAR” "OYUNCUFABRIKASI” ile paylaştıkları bu türden bilgilerin, "OYUNCUFABRIKASI” tarafından "HİZMET”leri sağlamak amacıyla ve iş bu sözleşmenin diğer hükümleri uyarınca dünya çapında ücretsiz olarak kullanılabilmesine izin verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Böylelikle "OYUNCUFABRIKASI”, "KULLANICILAR” tarafından sağlanan "İÇERİĞİ” doğrudan veya "OYUNCUFABRIKASI” tarafından sağlanan diğer "HİZMETLER” ile bağlantılı olarak kullanma hakkına sahip olmaktadır.

"OYUNCUFABRIKASI”NİN HAKLARI

4.2 Bu "SİTE" dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm bileşenleri (Hepsi birden "OYUNCUFABRIKASI"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "OYUNCUFABRIKASI”'ne aittir.

4.3 Kullanıcılar, "OYUNCUFABRIKASI” hizmetlerini, "OYUNCUFABRIKASI” bilgilerini ve "OYUNCUFABRIKASI”'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "OYUNCUFABRIKASI”'nin HİZMETLERİNE erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "OYUNCUFABRIKASI” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "OYUNCUFABRIKASI”nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

4.4 İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "OYUNCUFABRIKASI” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "OYUNCUFABRIKASI”; "OYUNCUFABRIKASI” hizmetleri, "OYUNCUFABRIKASI” bilgileri, "OYUNCUFABRIKASI” telif haklarına tabi çalışmaları, "OYUNCUFABRIKASI” ticari markaları, "OYUNCUFABRIKASI” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"OYUNCUFABRIKASI”, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Site Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Site Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Site Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "OYUNCUFABRIKASI” işbu "Site Kullanım Koşulları" ve gizlilik politikasından herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "OYUNCUFABRIKASI” açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "OYUNCUFABRIKASI”in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "OYUNCUFABRIKASI”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Site Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "Site Kullanım Koşulları" "OYUNCUFABRIKASI” tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "OYUNCUFABRIKASI”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

  OyuncuFabrikasi.com kullanıcı sözleşmesini okudum ve onaylıyorum.